2. Sınıf

Envanter ve Finansal Tablolar 2-Ders Notu

Pazarlamaya Giriş Slaytl

Slayt 01 Ticaret Hukuku Bilgisi I (Giriş)

Slayt 02 Ticaret Hukuku Bilgisi II (Ticari İşletme)

Slayt 03 Ticaret Hukuku Bilgisi III (Ticari İş Ticari Hüküm Ticari Yargı)

Slayt 04 Ticaret Hukuku Bilgisi IV (Tacir)

Slayt 05 Ticaret Hukuku Bilgisi V (Tacir Yardımcıları)

Slayt 06 Ticaret Hukuku Bilgisi VI (Tİcaret Sicili)

Slayt 07 Ticaret Hukuku Bilgisi VII (Unvan İşletme Adı Marka)

Slayt 08 Ticaret Hukuku Bilgisi VIII (Haksız Rekabet)

Slayt 09 Ticaret Hukuku Bilgisi IX (Ticari Defterler)

Slayt 10 Ticaret Hukuku Bilgisi X (Cari Hesap)

Slayt 11 TİCARET HUKUKU BİLGİSİ XI (Şirket Kavramı ve Unsurları Adi Şirket)

Slayt 12 TİCARET HUKUKU BİLGİSİ XII (Ticaret Şirketleri Genel Hükümler)

Slayt 13 TİCARET HUKUKU BİLGİSİ XIII (Kollektif Şirket)

Slayt 14 TİCARET HUKUKU BİLGİSİ XIV (Komandit Şirket)

Slayt 15 TİCARET HUKUKU BİLGİSİ XV (Anonim Şirket Kuruluş ve Özellikler)

Slayt 16 TİCARET HUKUKU BİLGİSİ XVI (Anonim Şirket Organlar)

Slayt 17 TİCARET HUKUKU BİLGİSİ XVII (Anonim Şirket Denetim Esas Sözleşme Değişiklikleri Pay Sahipliği)

Slayt 18 TİCARET HUKUKU BİLGİSİ XVIII (Anonim Şirket Menkul Kıymetler Tasfiye Sona Erme Sorumluluk) (1)

Slayt 19 TİCARET HUKUKU BİLGİSİ XIX (Limited Şirket)

Slayt 20 TİCARET HUKUKU BİLGİSİ XX (Kıymetli Evrak Genel Esaslar)

Slayt 21 TİCARET HUKUKU BİLGİSİ XXI (Kambiyo Senetleri Esaslar)

Slayt 22 TİCARET HUKUKU BİLGİSİ XXII ( Bono A)

Slayt 23 TİCARET HUKUKU BİLGİSİ XXIII ( Bono B)

Slayt 24 TİCARET HUKUKU BİLGİSİ XIV (Poliçe)

Slayt 25 TİCARET HUKUKU BİLGİSİ XV (Çek A)

Slayt 26 TİCARET HUKUKU BİLGİSİ XVI (Çek B)